Retours

Met het eenvoudige retourbeleid en de vroegtijdige vervangingsgarantie* van Exertis Hammer, is uw gemoedsrust steeds gewaarborgd.

 

Retourbeleid

Soorten retour

Niet werkend bij aankomst (Dead on arrival, DOA)

Exertis Hammer biedt een DOA garantieperiode van 14 dagen na factuurdatum voor de meeste producten. Binnen deze periode zal elk product dat door Exertis Hammer als DOA werd bevestigd en dat door onze 14 dagen DOA-periode wordt gedekt, een materiaalretour toestemmingsnummer (Return Material Authorisation, RMA) ontvangen. Klanten die een DOA-product ontvangen, komen in aanmerking voor een vroegtijdige vervanging, zolang de voorraad strekt.

Retour onder garantie

Exertis Hammer biedt een garantieperiode van 180 dagen vanaf de datum van levering. Na deze periode zal Exertis Hammer alle redelijke inspanningen doen om van het voordeel van een verlengde fabrieksgarantie te kunnen genieten. Het product moet binnen de garantieperiode van de fabrikant worden geretourneerd om in aanmerking te komen voor een retour onder garantie.

Beschadigd tijdens het transport

Als een zending tijdens het transport blijkt beschadigd te zijn, dan doet u een van de volgende doen:

 1. Weiger de goederen als zijnde beschadigd
 2. Teken voor de goederen af als zijnde beschadigd
 3. In beide gevallen moet u Exertis Hammer binnen de twee werkdagen schriftelijk op de hoogte brengen van uw actie

Fysieke schade aan het product

Als fysieke schade bij een product wordt vastgesteld, moet u Exertis Hammer binnen de twee werkdagen na ontvangst hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.

Retour aanvragen

Ofwel vult u een online retouraanvraag in, ofwel een gedownload formulier (Excel-document) dat u als bijlage aan een e-mail naar request@hammerplc.com verstuurt, samen met een eventueel aanvullende spreadsheet voor retours met een groot volume.

Retourtoestemming (Return authorisation, RMA) 

 • Retours worden toegestaan of geweigerd (gewoonlijk binnen de 24 uur).
 • Toegestane retours ontvangen een RMA-nummer dat 14 dagen geldig is vanaf de datum van afgifte door Exertis Hammer.
 • Als een onvolledig ingevuld formulier wordt ontvangen, zal dit leiden tot een vertraging in de afgifte van uw RMA-nummer.  
 • Het indienen van een verzoek om een vroegtijdige vervanging, garandeert niet dat dit zal worden toegekend. De vroegtijdige vervanging van units wordt alleen toegekend onder voorbehoud van de voorraad bij Exertis Hammer.
 • Het indienen van een verzoek om te crediteren, garandeert niet dat u een creditering wordt toegekend.

 

Fysieke retour van goederen

 • Alle producten moeten binnen 14 dagen na de datum van afgifte van de RMA worden geretourneerd. Doet u dit niet, dan kan dat leiden tot annulering van de toestemming tot retour.
 • De producten moeten per koerier naar het volgende adres worden teruggestuurd (elk product dat per post wordt teruggestuurd kan worden geweigerd, omdat dit de fabrieksgarantie mogelijk ongeldig maakt):
  Exertis Hammer 
  Returns Department
  Intec 1, Intec Business Park
  Wade Road
  Basingstoke
  Hampshire RG24 8NE
  VK
 • Zorg ervoor dat enkel het geautoriseerde product wordt geretourneerd. Elke zending zonder geldig RMA-nummer kan worden geweigerd.
 • Alle retours moeten duidelijk worden gemarkeerd met een geldig RMA-nummer en een kopie van het retour toestemmingsdocument moet worden ingesloten. Doet u dit niet, dan kan dat leiden tot weigering van de levering.
 • Eventuele specifieke voorwaarden vermeld op uw RMA-toestemmingsformulier, moeten worden nageleefd.
 • De verpakking mag niet beschadigd zijn, vooral als een product van het kleinhandelstype wordt geretourneerd.
 • De originele verpakkingsmaterialen moeten steeds worden bewaard en gebruikt als het product moet worden geretourneerd.
 • Harde schijven moeten in anti-statische en ESD-beschermende verpakking worden geretourneerd. Schuimrubber moet worden gebruikt om de schijven te beveiligen.
 • De verzendkosten zijn voor rekening van de afzender: de klant voor de retourzendingen en Exertis Hammer voor de verzending van de vervangingen. (Behalve als een product wordt geretourneerd als defect en vervolgens zonder defect wordt bevonden. Dan is de verzending de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant.)

 

Items ontvangen door Hammer

 • Een vergoeding kan in rekening worden gebracht voor elk product dat als defect naar Exertis Hammer wordt geretourneerd en dat vervolgens door Exertis Hammer wordt getest en 'zonder defect' blijkt te zijn.
 • Elk product waarvan naderhand wordt vastgesteld dat het niet door Exertis Hammer werd geleverd, zal onhersteld aan u worden teruggestuurd. 
 • Door een product aan Exertis Hammer te retourneren, gaat u ermee akkoord dat alle gegevens verloren kunnen gaan.
 • Het niet voldoen aan alle voorwaarden vermeld op uw RMA-toestemmingsformulier kan als resultaat hebben dat het product niet naar u wordt teruggestuurd.
 • Als er een vroegtijdige vervanging plaatsvindt, dan zal dit bij de verzending in rekening worden gebracht. Deze factuur zal volledig worden gecrediteerd mits het defecte product binnen de 14 dagen door Exertis Hammer is ontvangen.

 

RMA's voor creditering

 • Goederen die worden geretourneerd om te worden gecrediteerd, moeten en binnen de 14 dagen naar Exertis Hammer worden teruggestuurd. Indien Exertis Hammer de goederen niet binnen de 14 dagen na de datum van uitgifte heeft ontvangen, behoudt Exertis Hammer zich het recht voor om bij elke creditering die daarop plaatsvindt een vergoeding aan te rekenen voor het opnieuw in voorraad nemen.
 • Alle producten die worden geretourneerd om te worden gecrediteerd, moeten zich in de originele verpakking bevinden, inclusief alle toebehoren zoals kabels, handleidingen, banden, frames enz. Elk product dat niet in deze toestand wordt geretourneerd, zal naar u worden teruggestuurd en zal niet worden gecrediteerd.
 • Alle producten worden bij hun retour door Exertis Hammer getest. Specifieke producten worden naar de fabrikant gestuurd voor meer gedetailleerde testen en analyses. Zodra alle tests zijn voltooid, zal uw account worden gecrediteerd. De waarde van dit krediet kan mogelijk niet overeenstemmen met de oorspronkelijke factuurwaarde van de goederen, maar zal rekening houden met de leeftijd van de goederen in overeenstemming met het crediteringsprogramma van de desbetreffende fabrikant.

 

RMA's voor herstelling/vervanging onder garantie of inspectie

 • Alle producten die worden geretourneerd voor herstelling/vervanging onder garantie of die worden geretourneerd voor inspectie, moeten zich in hun oorspronkelijke verpakking of een verpakking van dezelfde kwaliteit bevinden. Alle accessoires zoals kabels, handleidingen, tapes, frames enz. mogen niet met het product worden geretourneerd, tenzij u het retourneert om te worden gecrediteerd.
 • Goederen die we niet binnen hun garantieperiode ontvangen, zullen niet langer door de garantie worden gedekt.
 • Elk product dat vervolgens buiten garantie blijkt te zijn of fysieke schade blijkt te hebben geleden, zal ofwel het onderwerp uitmaken van een herstellingsvergoeding, on hersteld worden teruggestuurd of kan in sommige gevallen door de fabrikant worden vernietigd.
 • Als u een item voor herstelling of vervanging onder garantie retourneert, kunt u een alternatief model of eerder hersteld apparaat ter vervanging terugkrijgen. Als de fabrikant niet in staat is om het product te herstellen/vervangen, dan zal er een creditnota worden opgemaakt.
 • Het herstellingsproces onder garantie van de fabrikant kan tussen de 4 à 6 weken in beslag nemen. Als het herteld/vervangend product echter vroeger van de fabrikant wordt ontvangen, wordt dat bij ontvangst naar u verzonden.